Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle abecedy

1

Název metody Materiál Telefon
17-hydroxyprogesteron

sérum

495 833 141
495 832 241

8

Název metody Materiál Telefon
8-methoxypsoralen

krev obohacená o leukocyty z vaku

495 833 765

A

Název metody Materiál Telefon
Acidobazická rovnováha

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Adenovirus

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), sputum, BAL, výplach (2 – 5 ml), stolice

495 833 866
Alaninaminotransferáza (ALT)

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Albumin

sérum, plazma, likvor, moč (viz albuminurie)


495 833 140
Albumin - ELFO

sérum

495 833 659
Alfa 1-antitrypsin

sérum

495 833 140
Alfa 1-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Alfa 2-globuliny ELFO

sérum

 

495 833 659
Alprazolam

sérum - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Amfetaminy - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Amikacin
 • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Amiodaron a jeho metabolit desethylamiodaron

srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu (BD systém Vacutainer – zkumavky s červeným víčkem).

495 833 765
Amoniak

plazma (K2EDTA, K3-EDTA)

495 833 140
Anti-HAV IgM

sérum

495 833 140
Anti-HBc IgM

sérum, plazma

495 833 140
Apolipoprotein A I

sérum, plazma

495 833 140
Apolipoprotein B
 • sérum;
 • plazma: Li-heparin nebo K2-EDTA 
495 833 140
Aspartataminotransferáza (AST)

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Aspergillus spp.

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Adenosindeamináza (ADA)

 Pleurální tekutina

495 833 735
Aripiprazol + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Antigen CA 72-4

sérum, plazma

495 833 140
Antidepresiva

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Albuminurie (albumin v moči)

moč

495 832 664
Analýza somatických hypermutací u IGH přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Analýza somatických hypermutací u TCR přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Alkohol (etanol) pro forenzní účely
 • sérum - 2 ml
 • plná krev - 5 ml
 • moč - 2 ml
 • jiný biologický materiál

Příjem vzorku na vyšetření alkoholu pro právní účely metodou plynové chromatografie laboratoř provádí pouze v pracovní době tj. od 7 hodin do 15.30 hodin.

Pro forenzní účely musí žadatel dodat biologický materiál s příslušnou dokumentací:

1. Je-li žadatelem PČR nebo zaměstnavatel, dokumentace zahrnuje

 • Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem (označená OH)
 • Žádost o vyšetření osoby ve zdravotnickém zařízení včetně Přílohy k faktuře (označená Z)

2. Je-li žadatelem Ústav soudního lékařství je požadována žádanka ÚKBD-forenzní analýzy (označená F)

 
495 833 968
Alkohol (etanol) pro diagnostické účely

sérum, plazma, moč

495 833 140
Androstendion

sérum

495 833 141
495 832 241
Adrenokortikotropin (ACTH)

plazma (EDTA)

495 833 141
Alfa-1-fetoprotein (AFP, tumorový marker)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Antigen CA 15-3

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Antigen CA 19-9

sérum, plazma

495 833 140
Antigen CA 125

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Antigen squamózních karcinomů (SCCA)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě

plodová voda

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Antipsychotika

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Alfa-1-fetoprotein (AFPA, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Aldosteron
 • sérum (při odběru séra nebo plazmy je nutné zaznamenat čas a polohu pacienta (vleže na zádech, vzpřímená).
 • 24-ti hodinový sběr moči, vzorek musí být během sbírání uchováván v chladničce
495 832 380
Analýza vzácných biologických materiálů

 Smolka, vlasy, post-mortem materiál,…

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Amyláza

 sérum, plazma, moč


Amisulprid

 sérum 2 mL, moč 5 mL

 

495 832 321
495 833 817
495 833 719

B

Název metody Materiál Telefon
Barbituráty - imunochemicky

sérum / plazma (2 mL)


 

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Benzodiazepiny - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Beta 1-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Beta 2-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Beta-2-mikroglobulin

sérum, moč

495 833 738
beta-CTx (beta-crossLaps)

sérum, plazma

495 833 140
Beta-karoten

sérum

495 833 738
Betaxolol v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Bilirubin celkový

sérum, plazma

495 833 140
Bilirubin konjugovaný

sérum, plazma

495 833 140
Bisoprolol v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
BK virus (BKV, polyomavirus) kvalitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč (2 ml), biopsie štěpu

495 833 866
Borrelia burgdorferi sensu lato

likvor (optimální množství 1,5 ml), punktát (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), biopsie kůže - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Bromazepam

sérum 2 mL, moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Busulfan

sérum

495 833 765
Bordetella pertusis

BAL, sputum, laryngeální  stěr na suché výtěrovce bez aditiv – vložit do sterilní zkumavky, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml)

495 833 866
Brivaracetam

Srážlivá krev, sérum, nesrážlivá krev, plazma

495 833 765
Bence Jonesova bílkovina (BJ) v moči - viz Paraprotein - typizace (imunofixace)

moč


BK virus (BKV, polyomavirus) kvantitativně
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml)
 • moč (2 ml)
495 833 866
Bordetella spp.
 • BAL, sputum, laryngální stěr na suché výtěrovce bez aditiv – vložit do sterilní zkumavky,
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml),
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Burkholderia spp.

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Bartonella spp.

tkáň, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), v případě potřeby jakýkoli jiný materiál

495 833 866

C

Název metody Materiál Telefon
Cystatin C

sérum, plazma

495 833 140
Celková bílkovina

sérum, plazma, likvor, exudát, punktát

495 833 140
Celková bílkovina v moči - odpad

moč sbíraná 24 h, změřit objem, uvést množství a vzorek moče poslat do laboratoře

495 833 140
Ceruloplazmin

sérum, plazma

495 833 140
Citrát

plazma (heparin), moč (2 ml -průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách)

 

495 832 664
Clearance kreatininu

moč a sérum

495 833 140
C-peptid

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
C-reaktivní protein (CRP)

sérum, plazma

495 833 140
Cyklosporin A

Nesrážlivá krev odebraná před dávkou nebo za 2 h po dávce do zkumavek bez gelového separátoru s EDTA (v systému BD fialové víčko)

495 833 765
Cystin v moči

moč - 2 ml
(u sbírané moče dodat průměrný vzorek 10-15 ml, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod)

495 832 664
Cytomegalovirus (CMV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč, likvor (min. 0,3 ml), sputum, BAL (2 – 5 ml), stěr – na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, plodová voda, mateřské mléko, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Cytomegalovirus (CMV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč, likvor (min. 0,3 ml), sputum, BAL (2 – 5 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, plodová voda, mateřské mléko

495 833 866
Ceftazidim

 Krev nesrážlivá (heparin), plazma, sérum

495 833 765
Clostridium difficile toxigenní (toxin B, binární toxin)

stolice ve sterilní nádobce bez aditiv

495 833 866
Cryptococcus neoformans

sputum, BAL, aspirát (2-5 ml), likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev – červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál
 

495 833 866
Cytomegalovirus (CMV) – rezistence na antivirotika (gancyklovir, foscarnet, cidofovir)

nesrážlivá krev s EDTA (3 ml)

495 833 866
C–peptid profil

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
CGH array
 • nativní plodová voda
 • nesrážlivá EDTA krev periferní,
 • kultivované amniocyty,
 • kultivované choriocyty
 • kostní dřeň
 • tkáň
495 833 866 (27 67
334 8)
Candida albicans

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Citalopram

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Centrální hypoventilační syndrom (PHOX2B)

nesrážlivá periferní krev v EDTA, nativní nebo kultivované amniocyty, nativní nebo kultivované choriocyty, tkáně

495 833 865 (32 97)

D

Název metody Materiál Telefon
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S)

sérum

495 833 738
Diazepam

sérum - 2 mL, moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Digoxin
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
dasatinib

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
Dopamin

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

495 833 738
495 832 380
Doxazosin v séru

sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719
Draslík

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Dědičné metabolické poruchy (DMP)

 .


Daptomycin
 • sérum: zkumavka bez gelu (BD s červeným víčkem)
 • plazma: EDTA, heparin
495 833 765

E

Název metody Materiál Telefon
Elektroforéza sérových proteinů (ELFO)

sérum

495 833 659
Enterovirus spp.

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epinefrin/Adrenalin

plasma - 1 ml, moč - 10 ml (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Epstein-Barr virus (EBV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epstein-Barr virus (EBV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml)

495 833 866
Erytropoietin

sérum, plazma (heparin)

495 833 738
Escherichia coli

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Estradiol (17-beta estradiol)

sérum, plazma

495 833 140
Ethosuximid

sérum

495 833 765
Everolimus

nesrážlivá EDTA krev - 1 ml - Heparin NE!!

495 833 765
Esitalopram

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Etylglukuronid

 moč

495 832 321
495 833 719
Exprese genu Cyklin D1

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)
Estriol nekonjugovaný (Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241

F

Název metody Materiál Telefon
Flufenazin

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Flupentixol

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Fenobarbital
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Fenytoin
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Folikulostimulující hormon (FSH)

sérum, plazma

495 833 140
Fosfatáza alkalická

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Fosfatáza alkalická-kostní frakce

sérum

495 832 664
Fosfor

sérum, plazma, moč, punktát, dren

495 833 140
Furosemid v séru

sérum


495 832 321
495 833 719
Fluoxetin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Ferritin

sérum, Li-heparin nebo EDTA plasma

495 833 808
Free β human chorionic gonadotropin (FβhCG, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Flukonazol

Sérum, plazma

 • Srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
 • Nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko)
495 833 765
FGF 23 v plazmě (Fibroblastový růstový faktor 23)

EDTA nebo Li-heparinová plazmaG

Název metody Materiál Telefon
Gama-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Gama-glutamyltransferáza

sérum, plazma, plodová voda


495 833 140
495 832 451
Gentamicin
 • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Glukóza

plazma, moč, CSF, plná krev, sérum, plodová voda

495 833 709
495 833 734
Glukózový toleranční test

plazma

495 833 734
495 832 294
Glutathionperoxidáza (GPx)

nesrážlivá krev 0,2 ml

495 832 664
Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

nesrážlivá EDTA krev

495 833 709
495 833 734
Gastrin

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Gabapentin
 • sérum
  • srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu
 • plazma
  • nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA
495 833 765
GIT virové infekce – panel (adenovirus, astrovirus, norovirus sk. GI a GII, rotavirus)

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Glomerulární filtrace - GF

výpočet

495 832 451

H

Název metody Materiál Telefon
Haloperidol

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Haemophilus influenzae b (Hib)

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Haemophilus influenzae spp.

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Hamburgerův sediment

moč sbíraná 3 hodiny, změřit, uvést celkový objem, do laboratoře dodat po promíchání 10 ml z celkového sběru

495 833 709
495 833 734
Haptoglobin

sérum, plazma

495 833 140
HCG

sérum, plazma

495 833 140
Helicobacter pylori

dech

495 833 735
Hematokrit

nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Hemoglobin

nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Herpes simplex virus (HSV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Herpes simplex virus (HSV) - kvantitativně

BAL (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml)

495 833 866
Homocystein

plazma (heparin, EDTA), sérum

495 832 380
Hořčík

sérum, plazma, moč, punktát, dren

495 833 140
Hořčík ionizovaný

sérum, plná krev

495 833 140
Hořčík v erytrocytech

nesrážlivá krev

495 833 759
Human herpesvirus 6 (HHV 6)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), kostní dřeň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Hydrochlorothiazid v séru

sérum


495 832 321
495 833 719
Hydroxyindoloctová kyselina

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

495 833 716
Human herpesvirus 8 (HHV 8)

nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), kostní dřeň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Human epididymal protein 4 (HE4)

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Human chorionic gonadotropin (hCG, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Homogentisová kyselina - test

moč

495 832 664

CH

Název metody Materiál Telefon
Chlordiazepoxid

 sérum - 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml)

495 833 866
Chlamydia trachomatis

výtěr z uretry, cervixu, spojivky – na suchém tampónu bez media, moč (5 – 10 ml), kloubní punktáty, u novorozenců – aspirát z dolních cest nebo žaludku (1,5 ml)

495 833 866
Chloridy

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, pot (viz potní test), exudát, punktát, dren

499 833 140
495 833 709
495 833 734
Chlortalidon v séru

sérum


495 832 321
495 833 719
Cholesterol

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Cholesterol HDL

sérum, plazma

495 833 140
Cholesterol LDL

sérum, plazma

495 833 140
Cholinesteráza

sérum, plazma (Li.-heparin, K2EDTA)


495 833 140
Chrom

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Chřipka A (INF A, Influenza A)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Chřipka B (INF B, Influenza B)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Chřipka A, včetně typu H1N1 (INF A, H1N1)

nasofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT, Univerzální transportní médium 3 ml), BAL, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Chromogranin A (CGA)

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Choriogonadotropin (HCGB, tumorový marker)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241

I

Název metody Materiál Telefon
Isavukonazol

Sérum, plazma

 • Srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
 • Nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko)

 

495 833 765
Imatinib

krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum

495 833 765
Izolace genomové DNA pro bankování či transport do jiné laboratoře.

EDTA nesrážlivá periferní krev (2 - 5 ml), amniová tekutina (1-50 ml), kultivované amniocyty (1-20 ml)

495 833 866 (30 40)
Insulinu podobný růstový faktor I (IGFI)

pouze sérum

495 833 141
Inzulin

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Inzulin profil

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Itrakonazol

Sérum, plazma

 • Srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
 • Nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko)

 

495 833 765
Interleukin 6

sérum, plazma, plodová voda

495 833 140

J

Název metody Materiál Telefon
JC virus (JCV, polyomavirus)

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), biopsie mozku, event. moč (2 ml)

495 833 866

K

Název metody Materiál Telefon
Kyselina 5-aminolevulová (porfyrie)

moč - 5 ml

495 833 744
495 832 380
Klozapin + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Klonazepam

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Kvantifikace jiné známé látky

 sérum / plazma - 2 ml; jiný materiál po domluvě

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Kadmium (Cd)

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Kannabinoidy - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Karbamazepin
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Karbohydrát deficientní transferin (CDT)

sérum, minimálně 100 µl

495 833 735
Karbonylhemoglobin

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
Koaguláza-negativní stafylokoky – CoNS

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), bioptická tkáň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Kompletní spermiogram

ejakulát

495 833 709
495 833 734
Kortizol

sérum, plazma (heparin, EDTA)

495 834 691
Kreatinin

sérum, plazma, moč, exudát, punktát, dren

495 833 140
Kreatinkináza (CK)

sérum, plazma

495 833 140
Kreatinkináza MB izoenzym (CKMB)

sérum, plazma

495 833 140
Kryoglobuliny

sérum

495 833 659
Kvantifikace transkriptu t(9;22) BCR-ABL metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Kyselina hippurová

moč - 10 ml

495 832 664
Kyselina listová

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Kyselina mandlová

moč - 10 ml

495 832 664
Kyselina močová

sérum, plazma, moč, punktát

495 833 140
Kyselina mykofenolová
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická K2-EDTA a K3-EDTA plazma
495 833 765
Kyselina valproová
 • nehemolytické sérum – 1 ml
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Kyselina vanilmandlová

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

495 832 664
Kortizol ve slinách

 sliny

495 833 141 495 832 241
Kortizol v moči

moč sbíraná 24 hodin

495 833 141
495 832 241
Karcinoembryonální antigen (CEA)

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Kalcitonin

sérum

495 833 738
Kyselina listová v erytrocytech

erytrocyty (EDTA nebo heparin)

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Ketokonazol

Sérum, plazma

 • Srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
 • Nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko)
495 833 765
Kyselina mravenčí

sérum, plazma: 2 ml
srážlivá krev bez gelu: 5 ml
 

495 832 664
495 833 442
Kolistin

krev nesrážlivá (s heparinem), srážlivá (bez gelu), plazma, sérum

495 833 765

L

Název metody Materiál Telefon
Lidský placentární růstový faktor_screening (PlGF SCR)

 sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Likvor výpočty výpočet
Linezolid

 Krev nesrážlivá (heparin), plazma, sérum

495 833 765
Levomepromazin

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Laktát

plná krev, plazma, likvor

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Laktátdehydrogenáza

sérum, plazma, likvor, exudát, punktát

495 833 140
Lamotrigin

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA, nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
Legionella pneumophila

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml)

495 833 866
Leptospira spp. – patogenní leptospiry

moč (10 - 15 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Levetiracetam

sérum
Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTou nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
Lipáza v séru

sérum, plazma

495 833 140
Lipoprotein (a)
 • sérum;
 • plazma: Li-heparin nebo K2-, K3-EDTA 
495 833 140
Listeria monocytogenes

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Lithium

Jako výchozí biologický materiál je požadováno sérum (odběr krve srážlivé žilní prováděn do zkumavek bez gelu -BD systém Vacutainer – zkumavky s červeným víčkem) nebo plazma (nesrážlivá krev s amonium heparinem, nesmí být přítomen lithium heparin).

495 833 140
Luteinizační hormon (LH)

sérum, plazma

495 833 140
Lakosamid (Lacosamide)

sérum / plasma 1 ml, min. objem 0,5 ml ne do gelu

 • zkumavky s červeným víčkem – srážlivá krev nebo plazma (do EDTA nebo heparinu)
495 833 765
Lidský placentární růstový faktor (PlGF, marker preeklampsie)

sérum

495 833 140

M

Název metody Materiál Telefon
Mirtazapin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Metabolity kokainu - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Malondialdehyd (MDA)

sérum

495 832 664
Mangan (Mn)

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Měď (Cu)

sérum, moč, jaterní tkáň

495 833 759
Metanefrin

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Metapneumovirus (hMPV)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Methemoglobin

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
Methotrexát

sérum

 • odběry krve do zkumavek bez gelu a potažených silikonem a mikronizovaným oxidem křemičitým jako aktivátorem koagula (v systému BD s červeným víčkem).

plazma

 • odběr do zkumavek bez gelového separátoru (do K2EDTA, sodné soli heparinu nebo lithiové soli heparinu
495 833 765
Metoprolol v séru

sérum 2 ml

495 832 321
495 833 719
Midazolam

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
M-komponenta (kvantifikace) - viz. paraprotein kvantitativně

sérum, moč

495 833 659
M-komponenta (typizace imunofixací) - viz paraprotein typizace

sérum, moč

495 833 659
Moč - analýza chemicky a mikroskopicky

moč

495 833 709
495 833 734
Moč chemicky

moč

495 833 734
495 832 294
Močové konkrementy

konkrement

495 833 735
Močovina

sérum, plazma, moč

495 833 140
Mutace C677T v genu pro MTHFR metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní


 

495 833 866 (30 40)
Mutace G1691A Leiden v genu pro FV krevního srážení metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace G20210A v genu pro FII krevního srážení metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace v HFE genu (C282Y, H63D, S65C) metodou Real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mycobacterium spp.

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mycobacterium spp. – identifikace kmene, M-GIT

kmen, M-GIT

495 833 866
Mycobacterium TBC komplex

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mycoplasma pneumoniae

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml)

495 833 866
Myoglobin

sérum, plazma, moč

495 833 140
Mutace v TPMT genu (TPMT*2, *3A, *3B, *3C) metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutační analýza ABL1 kinázové domény

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň 3 ml

495 833 865 (24 29)
Molekulárně genetické vyšetření rozsáhlých změn vybraných genů metodou digitalMLPA

nesrážlivá krev periferní v EDTA

495 833 866 (21 46)
Molekulárně genetické vyšetření vybraných genů asociovaných s hereditární nesyndromovou ztrátou sluchu a hluchoty

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , nativní a kultivované amniocyty, nativní a kultivované choriocyty, tkáně produktu koncepce

495 833 865 (32 97)
Metanol (viz Těkavé látky plynovou chromatografií)

sérum, plazma: 2 ml
srážlivá krev bez gelu: 5 ml
jiný biologický materiál - moč, orgány
 

495 833 765
Mutace v JAK2 genu – V617F (průkaz)

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
MLPA – fragmentační analýza

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty, bukální stěr

495 833 866 (21 46)
Mutace D816V v genu ckit metodou specifické real-time PCR

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Mutace v JAK2 genu (V617F) - kvantifikace

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo případně lze použít vzorek kostní dřeně

495 833 865 (24 29)
Mutace L265P v genu MYD88 metodou specifické real-time PCR

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Molekulárně genetické vyšetření vybraných genů asociovaných s onemocněním patřící do skupiny RASopatií

nesrážlivá periferní krev v EDTA  (2-5 ml), nativní a kultivované amniocyty, nativní a kultivované choriocyty, tkáně produktu koncepce

495 833 865 (32 97)
Meropenem

krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum 

495 833 765

N

Název metody Materiál Telefon
non HDL Cholesterol výpočet
NSE (neuronspecifická enoláza)

sérum, nepoužívat plazmu 

495 833 140
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG)

moč - 10 mL

495 832 380
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG) - izoenzymy

moč - 10 mL

495 832 380
Neisseria meningitidis
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • stěr - na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Norepinefrin (Noradrenalin)

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Normetanefrin

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
NTpro-BNP

sérum, plazma

495 833 140
Noroviry

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky

495 833 866
Nilotinib

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
Neisseria gonorrhoeae
 • stěr – na suchém tampónu bez média,
 • moč (5-10 ml),
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Neisseria meningitidis typizace
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml), stěr – na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Nocardia spp.
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • abscesy, sputum, BAL,
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866

O

Název metody Materiál Telefon
Olanzapin + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Oxcarbazepin

sérum

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
Okultní krvácení kvantita

stolice

495 833 829
495 833 765
Olovo (Pb)

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Opiáty - skupinově

moč (5 ml) 

495 832 321
495 833 719
Orosomukoid

sérum, Li-heparinovaná a K2-EDTA plazma

495 833 140
Osmolalita

sérum, moč

495 833 140
Osteokalcin - od. 6.5.2013 NEVYŠETŘUJEME

sérum, plazma

495 833 736
Oxaláty

moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách

495 832 664
Oxazepam

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719

P

Název metody Materiál Telefon
Porfobilinogen

moč - 5 ml

495 833 744
495 832 380
Průkaz známé látky (konfirmace)

 sérum / plazma - 2 ml; moč 5 mL; žaludeční obsah; ostatní materiály možné po předchozí domluvě

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Průkaz fungální DNA; v případě pozitivity identifikace druhu sekvenční analýzou

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min.3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Průkaz mutace W515L/K v genu MPL
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
 • kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Pregabalin

sérum

495 833 765
Perampanel

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
Paracetamol

sérum / plazma (2 ml), moč (2 ml)

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Paraprotein - typizace (imunofixace)

sérum, moč

495 833 659
Paraprotein kvantitativně

sérum, moč

495 833 659
Parathormon (1-84 PTH)

plazma, sérum

495 833 738
Parvovirus B19

kostní dřeň - sterilní zkumavka bez aditiv (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), plodová voda

495 833 866
pCO2

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

496 833 140
495 833 709
495 833 734
pH

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

497 833 140
495 833 709
495 833 734
Pneumocystis jiroveci (dříve carinii)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml)

495 833 866
pO2

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Poměr volných lehkých řetězců K/L

sérum

495 833 735
Potní test

pot získaný po stimulaci pilokarpinovou iontoforézou

495 832 664
Prealbumin

sérum, plazma

495 833 140
Primidon

sérum

495 833 765
Progesteron

sérum, plazma

495 833 140
Prolaktin

sérum,
plazma:

 • Li+heparinizovaná
 • K2EDTA
 • K3EDTA
495 833 140
Prostatický specifický antigen celkový (PSA)

sérum, plazma (Li-heparin, K2-, K3EDTA)

495 833 140
Pyroglobuliny

sérum

495 833 659
Porfyrie celkové v moči

moč - 5 ml

495 833 744
495 832 380
PSA screening

 sérum


Posakonazol (synonymum Noxafil)

sérum, plazma

 • srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
 • nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko) 
495 833 765
Průkaz bakteriální DNA; v případě pozitivity identifikace druhu sekvenační analýzou

likvor (min. 0,3 ml), punktát, abscesy, plodová voda, tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Protilátky proti TSH receptoru (anti-TSHR, TRAK)

sérum

495 833 808
Protilátky proti peroxidáze štítné žlázy (anti-TPO)
 • sérum;
 • Li-heparinizovaná plazma
495 833 808
Protilátky proti thyreoglobulinu (anti-Tg)
 • sérum;
 • K2 a K3-EDTA plazma
495 833 808
Prokalcitonin

sérum, plazma

495 833 140
Polymorfismy v genech CYP2C9 a VKORC1

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
P1NP - celkový aminoterminální propeptid kolagenu typu 1

sérum, plasma (srážlivá krev včetně zkumavek s gelem, plasma Li-heparin)

495 833 140
Průkaz interních tandemových duplikací (ITD) v genu FLT3

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Průkaz mutací v genu NPM1 (nukleophosmin) – exon 12

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Prader-Willi syndrom, Angelmanův syndrom (Změny v metylaci genů SNRPN a NDN - Metylačně specifická MLPA)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Piperacilin

 krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum

495 833 765
Prostatický specifický antigen volný (PSAV)

 sérum, plazma

495 833 140

Q

Název metody Materiál Telefon
Quetiapin + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

R

Název metody Materiál Telefon
Risperidon + Paliperidon (9-OH-risperidon)

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Renin

plazma (EDTA)

495 832 380
Rapamycin (Sirolimus)

nesrážlivá EDTA krev - 1 ml - HEPARIN NE!!

495 833 765
Respiratory Syncitial virus (RSV)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Rivaltova zkouška

exudát

495 833 734
495 832 294
Růstový hormon (STH, hGH)

sérum

495 832 380
Riziko epiteliálního karcinomu vaječníku (ROMA)

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Respirační viry – panel (adenovirus, chřipka A a B, parachřipka 1-4, RSV, MPV, enterovirus, rhinovirus, coronavirus, bocavirus)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2-5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Rufinamid

 sérum

495 833 765

S

Název metody Materiál Telefon
Sertralin

sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Sírany v moči

 moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách

495 832 664
Spinální svalová atrofie

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Sledování minimální residuální nemoci – marker NPM1 typ A, B, D

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Somatické mutace v genu TP53

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Selen (Se)

sérum, plazma

495 833 759
Sodík

sérum, plná krev, moč, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Spektrofotometrie likvoru

likvor

495 833 140
Staphylococcus aureus

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus agalactiae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pneumoniae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pyogenes

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), punktát, stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Superoxiddismutáza (SOD)

nesrážlivá krev

 

495 833 735
Sledování minimální residuální nemoci – marker KMT2A-PTD (MLL-PTD)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Streptococcus suis

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5-10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Sledování exprese fúzního transkriptu DEK/CAN

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
SARS-CoV-2

nasofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT, Univerzální transportní médium), Orofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT), TAS, BAL, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
SHBG (Sex hormone binding globulin)

sérum

495 832 380
Screening VVV v I. trimestru

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Screening VVV v II. trimestru

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Salicyláty - kvantitativně

Sérum, heparinová plasma

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Sedativa, hypnotika, benzodiazepiny

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Stanovení relativní expresu genu WT1

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň 

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci – marker KMT2A::AFF1 (MLL-AF4)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci – marker ETV6::RUNX1 (TEL-AML1)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci – marker TCF3::PBX 1 (E2A-PBX1)

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Syndrom fragilního chromozomu X (FRAXA)

nesrážlivá periferní krev v EDTA, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (32 97)
Stiripentol

 sérum

495 833 765
Stanovení relativní expresu genu EVI1 (MECOM)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci - marker FLT3-ITD

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň 

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci – marker RUNX1::RUNX1T1 (AML1-ETO)

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Spinální muskulární atrofie typu1 (průkaz homozygotní delece v exonu 7 genu SMN-1)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (27 67)
Salmonella

punktát, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Sledování minimální residuální nemoci – marker CBFβ::MYH11

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 (sFlt-1, marker preeklampsie)

 sérum

495 833 140

T

Název metody Materiál Telefon
Trazodon

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Translokace t(14;18) Bcl2

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
TmP/GF

 výpočet

495 832 451
T3 (Trijodtyronin)

sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

495 833 140
T3 volný (Trijodtyronin volný)

sérum

495 833 140
T4 (Tyroxin)

sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

495 833 140
T4 volný (Tyroxin volný)

sérum

495 833 140
Tacrolimus (FK 506)

nesrážlivá EDTA krev

495 833 765
Telmisartan v séru

sérum


495 832 321
495 833 719
Teofylin
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Topiramát

sérum

495 833 765
Toxikologický screening v moči metodou HPLC

moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Toxikologický screening (komplexní)

sérum / plazma - 2 mL; žaludeční výplach, moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Toxoplasma gondii

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml); pupečníková krev – s přídavkem protisrážlivého činidla (2 ml), plodová voda (2 - 5 ml), bioptická tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, likvor (min. 1 ml), stěr ze spojivkového vaku - na suchém tampónu bez média, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Transferin

sérum, půazma

495 833 140
Triacylglyceroly

sérum, plazma

495 833 140
Troponin-T

sérum, plazma

495 833 140
TSH
 • sérum
 • Li-, K2-, K3-EDTA plazma
495 833 140
Typizace transkriptu t(9;22) BCR-ABL major (e13a2, e14a2), minor (e1a2), micro (e19a2)

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Typy proteinurie - selektivita

moč

495 833 659
Translokace t(11;14) Bcl1

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Thyreoglobulin (TG)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Testosteron volný

sérum

495 833 297
495 832 743
495 833 141
Těhotenský protein A (PAPP-A, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Těkavé látky plynovou chromatografií (metanol, aceton, acetonitril, izopropanol, ethylacetát, toluen)
 • sérum, plazma: 2 ml
 • srážlivá krev bez gelu: 5 ml
 • jiný biologický materiál - moč, orgány
495 833 968
Testosteron
 • sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo se separačním gelem
 • plazma: (Li-heparin, K2- a K3-EDTA plazma)
495 833 140
TSH screening
 • sérum
 • Li-, K2-, K3-EDTA plazma


U

Název metody Materiál Telefon
Ureaplasma spp.

aspirát z dolních dýchacích cest a žaludku (1,5 ml), plodová voda, výtěr z uretry, cervixu - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Urogenitální infekce – panel (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium)
 • moč (5-10 ml),
 • stěr z urogenitálního traktu – na suchém tampónu bez média,
 • plodová voda,
 • u novorozenců aspirát dolních cest dýchacích,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866

V

Název metody Materiál Telefon
Venlafaxin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Vyšetření mutací v genu pro calreticulin
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
 • kostní dřeň
495 833 865 (24 29)
Vyšetření mutací v genu CFTR

nesrážlivá EDTA krev periferní, amniová tekutina, kultivované amniocyty, CVS

 

495 833 866 (30 40)
Vyšetření genetické predispozice k celiakii (HLA – DQ2, DQ8)

 nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Vankomycin
 • Sérum nebo plazma (K2 nebo K3-EDTA a Li-heparinizovaná plazma).
 • Zkumavky obsahující separační gel nebyly pro použití ověřeny.

 

 

495 833 765
Vápník (Ca)

sérum, plazma, moč, punktát

495 833 140
Vápník ionizovaný

sérum, plná krev

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Varicella zoster virus (VZV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Vazebná kapacita železa

sérum, plazma

495 833 140
Verapamil v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Virus hepatitidy B (HBV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – precore mutanta

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – rezistence na antivirotika (lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, emtricitabine)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) – genotypizace

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus parotitidy

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), sliny, moč (5 - 10 ml), plodová voda

495 833 866
Vitamín A (retinol) + zátěžový toleranční test

sérum

495 833 738
Vitamín B12 (Cyanokobalamin)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Vitamín C

plazma (heparin)

495 833 735
Vitamín D - 1,25 dihydroxyvitamín D

sérum

495 833 738
Vitamín D - 25 hydroxyvitamín D

sérum, plazma (heparin, EDTA)

495 833 738
Vitamín E (tokoferol)

sérum, plazma (heparin)

495 833 738
Vlákna ve stolici

stolice

495 833 709
495 833 734
Volné lehké řetězce kappa (FLC kappa)

sérum

495 833 735
Volné lehké řetězce lambda (FLC lambda)

sérum

495 833 735
Volný hemoglobin v plazmě

plazma (heparin)

495 832 321
495 833 719
Vorikonazol

sérum, plazma

 • srážlivá žilní krev (červené víčko)
 • nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko) 
495 833 765
Vyšetření močového sedimentu ve fázovém kontrastu

moč sbíraná přesně 3 hodiny, celkový objem se odevzdá do laboratoře bezprostředně po mikci

495 833 709
495 833 734
Vyšetření potransplantačního chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variability DNA markerů dárce-příjemce kostní dřeně či PKB metodami PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 866 (30 40)
Vyšetření minimální residuální nemoci u IGH přestaveb pomocí MPS (NGS)

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Vyšetření Aneuploidií chromosomů 13,18, 21 X a Y s možností rozšíření řady vyšetření chromozomů 15,16 a 22

nativní plodová voda, nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, buňky CVS, tkáň, kostní dřeň, bukální stěr

495 833 865 (38 04)
Vyšetření přítomnosti fúzního genu ETV6::RUNX1 (TEL-AML1)

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření přítomnosti fúzního genu TCF3::PBX 1 (E2A-PBX1)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření KMT2A přestaveb

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření c.1138 v genu FGFR3 metodou HRM (Achondroplazie)

 nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Varianty v genu DPYD

 nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Vyšetření IGH přestavby

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření mutací v genech sekvenační analýzou metodou Sanger

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Vigabatrin

 sérum

495 833 765
Vyšetření chromosomálních aberací u AML

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření mutací tyrosinkinázové domény (TKD) D835 v genu FLT3

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň 3 ml

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variant genů IDH1 a IDH2

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření PML::RARα a sledování minimální residuální nemoci

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Virus hepatitidy E (HEV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus hepatitidy A (HAV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus spalniček

nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Vyšetření potransplantačního T-buněčného chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 - 12 ml, nutno získat dostatečný počet buněk pro separaci

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variant somatického genomu metodou masivního paralelního skevenování (NGS)

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Vyšetření přestaveb lehkých řetězců imunoglobulinů (IgK a L)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření somatických variant v genu JAK2 Sangerovým sekvenováním

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variant germinálního genomu metodou MPS (Hereditární nádorové syndromy)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5 ml (2x)

495 833 865 (32 97)
Virus hepatitidy C (HCV) – rezistence na antivirotika (simeprevir)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866

Z

Název metody Materiál Telefon
Zinek (Zn)

sérum, moč

495 833 759
Zolpidem

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Železo (Fe)

sérum, plazma, jaterní tkáň

495 833 140
495 833 759
Zygomycety (Mucor, Rhizopus, Rhizomucor, Absidia, …)

sputum, BAL, aspirát (2-5 ml), likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev – červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Žlučové kyseliny

Srážlivá krev, EDTA Li-heparin plazma

495 833 140
Zonisamid

 sérum