Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Tacrolimus (FK 506)

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS FK
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou.

Interpretace

Ledviny: v minimu 10-15 µg/l (po transplantaci) a 5-10 µg/l (udržovací).
Interpretuje odborník.


 

Stabilita při teplotě -20 °C 9 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Další poznámky

µg/l = ng/ml