Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Gentamicin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS GENM
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

Koncentrace před dávkou:

  • Při podání 2-3x denně:  < 2 mg/L 
  • Při podání 1x denně):    < 1 mg/L 

1 hod po dávce:

  • Při podávání 2-3x denně:  5 - 10 mg/L
  • Při podávání    1x denně: 10-30 mg/L - optimálně 8-10x MIC (MIC je minimální inhibiční koncentrace)
Preanalytika

Netilmicin zvyšuje hodnoty.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace:
1,5 - 15 h dospělí
0,5 - 2,5 h děti
2 - 9 h novorozenci

Faktor přepočtu z mg/l na µmol/l: mg/l × 2,09 = µmol/l