Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Gentamicin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS GENT
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Koncentrace před dávkou:
< 4 µmol/l (při podání 2-3x denně),
< 2 µmol/l (při podání 1x denně)

1 hod po dávce:
10-20 µmol/l (při podání 2-3x denně),
> 20 µmol/l (při podávání 1x denně)
optimálně 8-10x MIC (MIC je minimální inhibiční koncentrace)

Preanalytika

Netilmicin zvyšuje hodnoty.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny
Další poznámky

Poločas eliminace:
1,5 - 15 h dospělí
0,5 - 2,5 h děti
2 - 9 h novorozenci

Faktor přepočtu z mg/l na µmol/l: mg/l × 2,09 = µmol/l