Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 XXII. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

 informace a registrace