Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fenytoin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS PHET
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Referenční intervaly
Děti
2 týdny - 3 měsíce
> 3 měsíce
Dospělí

6-14 mg/L
10-20 mg/L
10-20 mg/L

 

Preanalytika

Odběr krve před dávkou. Ne do zkumavek s gelem.

Stabilita při teplotě -20 °C 1-2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 dny
Další poznámky

Ustálený stav nastává za 4-24 dní podávání léku