Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kyselina valproová

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum – 1 ml
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS VALR
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

 Terapeutické rozmezí: 50-100 mg/L

Preanalytika

Odběr krve před podáním dávky.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 48 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace:
6 - 17 h dospělí
5 - 15 h děti
15 - 60 h novorozenci