Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vankomycin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • Sérum nebo plazma (K2 nebo K3-EDTA a Li-heparinizovaná plazma).
  • Zkumavky obsahující separační gel nebyly pro použití ověřeny.

 

 

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS VANM
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

První odběr:
- při podávání více denních dávek: před 4. dávkou,
- při kontinuální infúzi: po 16 h

 

Interpretace

 Při podávání více denních dávek:

  • před podáním:  10,0 - 15,0 mg/L,
  • před podáním v případě závažné infekce:  15,0 - 20,0 mg/L   
  • po podání:   <50 mg/L

Při kontinuální infúzi:

  • 15,0 - 20,0 mg/L
  • v případě závažné infekce:  20,0 - 25,0 mg/L
Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 48 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace:
4 - 10 h dospělí
2 - 3 h děti
6 - 10 h novorozenci

Faktor přepočtu z mg/L na µmol/L:
mg/L × 0,69 = µmol/L