Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Zaměření laboratoře

ÚKBD provádí základní a specializované biochemické, imunochemické, toxikologické, farmakologické a molekulárně-biologické analýzy biologických materiálů humánního i extrahumánního původu. Poskytuje konzultační služby pro klinická pracoviště, součástí ústavu jsou dvě poradny – osteologická s pracovištěm měření kostní denzity a metabolická - se zaměřením na poruchy metabolismu lipidů a na metafylaxi nefrolitiázy.

ÚKBD se podílí na pregraduální a postgraduální výuce studentů Lékařské fakulty UK a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, v rámci diplomových a doktorských prací spolupracuje také např. i s Univerzitou Pardubice. Rovněž se podílí na výuce klinické biochemie v oboru laboratorní asistent, diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaná všeobecná sestra VOZŠ a SZŠ Hradec Králové.

ÚKBD je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v oboru klinické biochemie dle zákonů 95/2004 a 96/2004. Pracoviště se účastní mnohých výzkumných úkolů a klinických studií.

pohled do interiéru laboratoří

Úroveň, stav akreditace

Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru.

Název laboratoře Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Registrovaný obor Pracoviště klinické biochemie
číslo osvědčení RKL/0146/801
adresa Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
IČP 61004845
Vedoucí laboratoře MUDr. Ladislava Pavlíková
Plnění podmínek registru Osvědčení o Registraci laboratoře NASKL registr klinických laboratoří (platnost dle aktuálního osvědčení, viz. níže)

 

Akreditace

 

Laboratoř ÚKBD je registrovanou klinickou laboratoří (platnost osvědčení do 31.12.2022)

 

 

Laboratoř ÚKBD 11.6.2018 získala Osvědčení o úspěšném splnění podmínek AUDIT II NASKL ČLS JEP (platnost do 9.6.2022).

 

 

Laboratoř ÚKBD získala akreditaci ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 do 7.1.2021.

Osvědčení o akreditaci: plné znění (pdf)

Fakultní nemocnice Hradec Králové úspěšně obnovila Certifikát o Akreditaci Fakultní nemocnice Hradec Králové vydaný SAK dne 27.10.2017.