Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Digoxin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS DIGX
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L
Referenční intervaly
věk < 65 let: 
věk > 65 let: 
0,80 - 2,00 µg/L
0,50 - 1,20 µg/L

 

Preanalytika

Odběr krve před dávkou nebo min. 6h po dávce.

Stabilita při teplotě -20 °C 2 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace:
40 h (20 - 50 h) dospělí
12 - 24 h děti
56 - 88 h novorozenci (nezralí)

Dávkování digoxinu musí být pečlivě titrováno a individualizováno vzhledem k biologické dostupnosti a dalším charakteristikám farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiva. Sérové koncentrace digoxinu musí být vždy interpretovány v souladu  s klinicko-patologickým stavem pacienta.

přepočítávací faktory:   
                            µg/L x 1,28  = nmol/L
                            nmol/L x 0,781 = µg/L