Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Změna jednotek a hodnot při terapeutickém monitorování léčiv:

DIGOXIN,
TEOFYLIN,
VANKOMYCIN,
GENTAMICIN,
AMIKACIN,
FENOBARBITAL,
FENYTOIN,
KYSELINA VALPROOVÁ,
KARBAMAZEPIN.