Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Karbamazepin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS CARB
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou.
Analyt v citlivý na světlo.

Interpretace

Terapeutická hladina: 4 - 11 mg/L

 

Stabilita při teplotě -20 °C 4 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 48 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace:  6 - 25 h