Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

A

Název metody Materiál Telefon
Acidobazická rovnováha

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Adenovirus

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), sputum, BAL, výplach (2 – 5 ml), stolice

495 833 866
Adrenokortikotropin (ACTH)

plazma (EDTA)

495 833 141
Alanin

sérum, plazma (heparin) - 1 ml
moč - 1 ml
 

495 833 735
Alaninaminotransferáza (ALT)

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Albumin

sérum, plazma, likvor, moč (viz albuminurie)


495 833 140
Albumin - ELFO

sérum, likvor

495 833 659
Albuminurie (albumin v moči)

moč

495 832 664
Aldosteron
 • sérum (při odběru séra nebo plazmy je nutné zaznamenat čas a polohu pacienta (vleže na zádech, vzpřímená).
 • plazma (EDTA)
 • 24-ti hodinový sběr moči, vzorek musí být během sbírání uchováván v chladničce
495 832 380
Alfa 1-antitrypsin

sérum

495 833 140
Alfa-1-fetoprotein (AFP, tumorový marker)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa-1-fetoprotein (AFPA, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě

plodová voda

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa 1-globuliny ELFO

sérum, likvor

495 833 659
Alfa 2-globuliny ELFO

sérum, likvor


495 833 659
Alkohol (etanol) pro diagnostické účely

sérum, plazma, moč

495 833 140
Alkohol (etanol) pro forenzní účely
 • sérum - 2 ml
 • plná krev - 5 ml
 • moč - 2 ml
 • jiný biologický materiál

Příjem vzorku na vyšetření alkoholu pro právní účely metodou plynové chromatografie laboratoř provádí pouze v pracovní době tj. od 7 hodin do 15.30 hodin.

Pro forenzní účely musí žadatel dodat biologický materiál s příslušnou dokumentací:

1. Je-li žadatelem PČR nebo zaměstnavatel, dokumentace zahrnuje

 • Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem (označená OH)
 • Žádost o vyšetření osoby ve zdravotnickém zařízení včetně Přílohy k faktuře (označená Z)

2. Je-li žadatelem Ústav soudního lékařství je požadována žádanka ÚKBD-forenzní analýzy (označená F)

 
495 833 968
Alprazolam

sérum - 2 ml, lze i moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Amfetaminy, konfirmace amfetaminů a extáze v biologických materiálech pomocí GC-MS

sérum / plazma, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Amfetaminy, průkaz jednotlivých amfetaminů a extáze v moči, v séru pomocí HPLC

moč, sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719
Amfetaminy, skupinový záchyt

sérum / plazma - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Amikacin
 • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Aminokyseliny - spektrum

sérum, plazma (heparin) - 1 ml
moč - 2 ml

495 833 716
Amiodaron a jeho metabolit (Cordaron)

sérum

495 833 765
Amoniak

plazma

495 833 140
Amyláza

 sérum, plazma, moč


Analgetika - antipyretika, průkaz pomocí chromatografie

sérum - 2 ml
moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Analýza miRNA

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)
Analýza somatických hypermutací u IGVH přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Analýza somatických hypermutací u TCR přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Androstendion

sérum, plazma (heparin, EDTA)

495 833 141
495 832 241
Anorektika (fenfluramin)

sérum / plazma - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Anti-HAV IgM

sérum

495 833 140
Anti-HBc IgM

sérum, plazma

495 833 140
Antidepresiva I. a II. generace v moči a žaludečním obsahu; TLC

moč, žaludeční výplach - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Antidepresiva I. generace (tricyklická) - skupinová reakce

moč - 5 ml; sérum / plazma - 2 ml

495 832 321
495 833 719
Antidepresiva I.-IV. generace v biolog. materiálech - identifikace jednotlivých

sérum / plazma, žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Antigen CA 125

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Antigen CA 15-3

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Antigen CA 19-9

sérum, plazma

495 833 140
Antigen CA 72-4

sérum, plazma

495 833 140
Antigen squamózních karcinomů (SCCA)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Antihistaminika, průkaz pomocí chromatografie

sérum - 2 ml
moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Antihypertenziva v tělních tekutinách - průkaz

sérum / plazma, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Apolipoprotein A I

sérum, plazma

495 833 140
Apolipoprotein B

sérum

495 833 140
Arginin

sérum, plazma (heparin) - 1 ml
moč - 1 ml

495 833 735
Asparagin

sérum, plazma (heparin) - 1 ml
moč - 1 ml

495 833 735
Aspartataminotransferáza (AST)

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Aspergillus spp.

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866