Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

A

Název metody Materiál Telefon
Acidobazická rovnováha

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Adenosindeamináza (ADA)

 Pleurální tekutina

495 833 735
Adenovirus

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), sputum, BAL, výplach (2 – 5 ml), stolice

495 833 866
Adrenokortikotropin (ACTH)

plazma (EDTA)

495 833 141
Alaninaminotransferáza (ALT)

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Albumin

sérum, plazma, likvor, moč (viz albuminurie)


495 833 140
Albumin - ELFO

sérum

495 833 659
Albuminurie (albumin v moči)

moč

495 832 664
Aldosteron
 • sérum (při odběru séra nebo plazmy je nutné zaznamenat čas a polohu pacienta (vleže na zádech, vzpřímená).
 • 24-ti hodinový sběr moči, vzorek musí být během sbírání uchováván v chladničce
495 832 380
Alfa 1-antitrypsin

sérum

495 833 140
Alfa-1-fetoprotein (AFP, tumorový marker)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa-1-fetoprotein (AFPA, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě

plodová voda

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa 1-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Alfa 2-globuliny ELFO

sérum

 

495 833 659
Alkohol (etanol) pro diagnostické účely

sérum, plazma, moč

495 833 140
Alkohol (etanol) pro forenzní účely
 • sérum - 2 ml
 • plná krev - 5 ml
 • moč - 2 ml
 • jiný biologický materiál

Příjem vzorku na vyšetření alkoholu pro právní účely metodou plynové chromatografie laboratoř provádí pouze v pracovní době tj. od 7 hodin do 15.30 hodin.

Pro forenzní účely musí žadatel dodat biologický materiál s příslušnou dokumentací:

1. Je-li žadatelem PČR nebo zaměstnavatel, dokumentace zahrnuje

 • Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem (označená OH)
 • Žádost o vyšetření osoby ve zdravotnickém zařízení včetně Přílohy k faktuře (označená Z)

2. Je-li žadatelem Ústav soudního lékařství je požadována žádanka ÚKBD-forenzní analýzy (označená F)

 
495 833 968
Alprazolam

sérum - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Amfetaminy - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Amikacin
 • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Amiodaron a jeho metabolit desethylamiodaron

srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu (BD systém Vacutainer – zkumavky s červeným víčkem).

495 833 765
Amisulprid

 sérum 2 mL, moč 5 mL

 

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Amoniak

plazma (K2EDTA, K3-EDTA)

495 833 140
Amyláza

 sérum, plazma, moč


Analýza somatických hypermutací u IGH přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Analýza somatických hypermutací u TCR přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Analýza vzácných biologických materiálů

 Smolka, vlasy, post-mortem materiál,…

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Androstendion

sérum

495 833 141
495 832 241
Anti-HAV IgM

sérum

495 833 140
Anti-HBc IgM

sérum, plazma

495 833 140
Antidepresiva

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Antigen CA 125

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Antigen CA 15-3

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Antigen CA 19-9

sérum, plazma

495 833 140
Antigen CA 72-4

sérum, plazma

495 833 140
Antigen squamózních karcinomů (SCCA)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Antipsychotika

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Apolipoprotein A I

sérum, plazma

495 833 140
Apolipoprotein B
 • sérum;
 • plazma: Li-heparin nebo K2-EDTA 
495 833 140
Aripiprazol + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Aspartataminotransferáza (AST)

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Aspergillus spp.

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866