Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Alkohol (etanol) pro forenzní účely

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 968
Biologický materiál
  • sérum - 2 ml
  • plná krev - 5 ml
  • moč - 2 ml
  • jiný biologický materiál

Příjem vzorku na vyšetření alkoholu pro právní účely metodou plynové chromatografie laboratoř provádí pouze v pracovní době tj. od 7 hodin do 15.30 hodin.

Pro forenzní účely musí žadatel dodat biologický materiál s příslušnou dokumentací:

1. Je-li žadatelem PČR nebo zaměstnavatel, dokumentace zahrnuje

  • Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem (označená OH)
  • Žádost o vyšetření osoby ve zdravotnickém zařízení včetně Přílohy k faktuře (označená Z)

2. Je-li žadatelem Ústav soudního lékařství je požadována žádanka ÚKBD-forenzní analýzy (označená F)

 
Typ žádanky OH - žádanka - protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem ( Strana 1 )
F - žádanka pro forenzní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM do 24 hodin
Zkratka v LIS ETOS, ETAE
Dostupné statim ANO
Jednotka g/kg
Preanalytika

Analyt je těkavý – dobře uzavřená zkumavka (v systému BD zkumavka s červeným víčkem s aktivátorem koagulace, zkumavky s gelem se nedoporučují).

Při odběru se dezinfekce v okolí vpichu neprovádí přípravky s obsahem alkoholu, povolena je dezinfekce borovou vodou, benzalkonium chloridem, thiomersalem, povidon.jódem.

Interpretace

Hodnotí odborník (soudní lékař, farmakolog či toxikolog, soudní znalec)

Stabilita při teplotě -20 °C konzervace fluoridem sodným 1%: 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C konzervace fluoridem sodným 1%: 3 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C konzervace fluoridem sodným 1%: 2 týdny
Další poznámky

Alkolol je měřen metodou kapilární plynové chromatografie (GC) s headspace technikou dávkování vzorků. Při měření vzorků pro forenzní účely je výsledek ověřen dalším měřením metodou enzymové imunoanalýzy (EA) nebo metodou GC.

Příjem vzorků laboratoř provádí pouze v pracovní době tj. od 7 hodin do 15.30 hodin.