Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Alkohol (etanol) pro diagnostické účely

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min
Zkratka v LIS ETOH
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K2-EDTA, NaF/Na2EDTA a NaF/K-oxalát plazma,
  • moč

V místě vpichu nepoužívejte alkohol nebo jiné těkavé dezinfekční prostředky. Lze použít vodný zephiran (benzalkoniumchlorid), vodný merthiolát (thiomersal) nebo povidon – jód.

Interpretace

Vyšetření slouží pouze pro diagnostické účely.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma Li-heparinizovaná a K2-EDTA: 4 týdny plazma NaF/Na2-EDTA, NaF/K-Oxalát: 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma Li-heparinizovaná a K2-EDTA: 2 týdny plazma NaF/Na2-EDTA, NaF/K-Oxalát: 3 měsíce, moč: 30 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma Li-heparinizovaná a K2-EDTA: 2 dny plazma NaF/Na2-EDTA, NaF/K-Oxalát: 2 týdny
Další poznámky

Převodní faktory:

  • mmol/l x 0,046 = g/kg (promile)
  • g/kg x 21,74 = mmol/l
  • mmol/l x 0,04608 = g/l
  • g/l x 21,7 = mmol/l

Moč obsahující cukry a kontaminované mikroorganismy může vzhledem k fermentaci cukru na alkohol poskytovat falešně pozitivní výsledky.

Nelze stanovit jako dodělávku!