Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - dasatinib

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS DASA
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka µg/L
Preanalytika

Odběr krve nejlépe do zkumavky s heparinem v ustáleném stavu před dávkou

 

Interpretace

Při terapeutickém monitorování dasatinibu u pacientů s CML se doporučuje Cmax  tj. koncentrace za 2 h po dávce vyšší než 50 µg/L a Cmin tj. koncentrace v minimu před dávkou pod 2,50 µg/L při dávkování 100 mg 1x/den. 

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod
Další poznámky

 µg/L = ng/mL