Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Lakosamid (Lacosamide)

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum / plasma 1 ml, min. objem 0,5 ml ne do gelu

  • zkumavky s červeným víčkem – srážlivá krev nebo plazma (do EDTA nebo heparinu)
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS LAKOS
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou v ustáleném stavu.

Analytika
Interpretace

Terapeutické meze:                10 – 20 mg/L

Toxikologicky významná mez: > 20 mg/L
Stabilita při teplotě -20 °C 4 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 dní
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 4,00 = µmol/L

Poločas eliminace: 12 – 16 h
Metoda popis LC-MS/MS