Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

E

Název metody Materiál Telefon
Elektroforéza sérových proteinů (ELFO)

sérum

495 833 659
Enterovirus spp.

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epinefrin/Adrenalin

plasma - 1 ml, moč - 10 ml (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Epstein-Barr virus (EBV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epstein-Barr virus (EBV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml)

495 833 866
Erytropoietin

sérum, plazma (heparin)

495 833 738
Escherichia coli

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Esitalopram

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Estradiol (17-beta estradiol)

sérum, plazma

495 833 140
Estriol nekonjugovaný (Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Ethosuximid

sérum

495 833 765
Etylglukuronid

 moč

495 832 321
495 833 719
Everolimus

nesrážlivá EDTA krev - 1 ml - Heparin NE!!

495 833 765
Exprese genu Cyklin D1

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)