Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

E

Název metody Materiál Telefon
Elektroforéza sérových proteinů (ELFO)

sérum

495 833 659
Enterovirus spp.

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epinefrin/Adrenalin

plasma - 1 ml, moč - 10 ml (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Epstein-Barr virus (EBV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epstein-Barr virus (EBV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml)

495 833 866
Erytropoietin

sérum, plazma (heparin)

495 833 738
Escherichia coli

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Estradiol (17-beta estradiol)

sérum, plazma

495 833 140
Estriol nekonjugovaný (Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Ethosuximid

sérum

495 833 765
Everolimus

nesrážlivá EDTA krev - 1 ml - Heparin NE!!

495 833 765
Exprese genu Cyklin D1

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)