Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Esitalopram

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS ESCITAL; ESCITAL-M; ESCI M/ESC
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí 18 – 80 ng/mL
Toxicita možná od 160 ng/mL
Poměr N-desmethyl Escitalopram/escitalopram 0,3-1,0
Hodnotí odborník.

 
 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktor přepočtu: µg/L= 3,09 nmol/L
Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62

 
 
Citlivost Limit detekce 0,2 ng/mL, limit kvantifikace 4,0 ng/mL