Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Estradiol (17-beta estradiol)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS ESG
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly

muži:
ženy folikulární fáze:
ženy ovulační fáze:
ženy luteální fáze:
ženy po menopauze:  
ženy těhotné I. trimestr:
ženy těhotné II. trimestr:
ženy těhotné III. trimestr:

41,4 - 159,0 pmol/L
114,0 - 332,0 pmol/L
222,0 - 1 959,0 pmol/L
222,0 - 854,0 pmol/L
18,4 - 505,0 pmol/L
563,0 - 11 902,0 pmol/L
5 729,0 - 78 098,0 pmol/L
31 287,0 - 110 100,0 pmol/L

Preanalytika

  • sérum;
  • plazma: Li+-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

 

Analytika Vzorky obsahující precipitáty centrifugovat před provedením testu. Zamrazit jen jednou.
Interpretace

U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin
Další poznámky

Přepočítávací faktory:

  • pmol/L x 0,272=pg/mL (ng/L)
  • pg/mL x 3,67=pmol/L
  • pg/mL x 0,00367=nmol/L

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.
  • Fulvestrant může způsobovat falešně zvýšené výsledky!
  • Steroidní léky mohou interferovat při stanovení.