Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

C

Název metody Materiál Telefon
C-peptid

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
C–peptid profil

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
C-reaktivní protein (CRP)

sérum, plazma

495 833 140
Candida albicans

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Ceftazidim

 Krev nesrážlivá (heparin), plazma, sérum

495 833 765
Celková bílkovina

sérum, plazma, likvor, exudát, punktát

495 833 140
Celková bílkovina v moči - odpad

moč sbíraná 24 h, změřit objem, uvést množství a vzorek moče poslat do laboratoře

495 833 140
Centrální hypoventilační syndrom (PHOX2B)

nesrážlivá periferní krev v EDTA, nativní nebo kultivované amniocyty, nativní nebo kultivované choriocyty, tkáně

495 833 865 (32 97)
Ceruloplazmin

sérum, plazma

495 833 140
CGH array
  • nativní plodová voda
  • nesrážlivá EDTA krev periferní,
  • kultivované amniocyty,
  • kultivované choriocyty
  • kostní dřeň
  • tkáň
495 833 866 (27 67
334 8)
Citalopram

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Citrát

plazma (heparin), moč (2 ml -průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách)

 

495 832 664
Clearance kreatininu

moč a sérum

495 833 140
Clostridium difficile toxigenní (toxin B, binární toxin)

stolice ve sterilní nádobce bez aditiv

495 833 866
Cryptococcus neoformans

sputum, BAL, aspirát (2-5 ml), likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev – červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál
 

495 833 866
Cyklosporin A

Nesrážlivá krev odebraná před dávkou nebo za 2 h po dávce do zkumavek bez gelového separátoru s EDTA (v systému BD fialové víčko)

495 833 765
Cystatin C

sérum, plazma

495 833 140
Cystin v moči

moč - 2 ml
(u sbírané moče dodat průměrný vzorek 10-15 ml, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod)

495 832 664
Cytomegalovirus (CMV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč, likvor (min. 0,3 ml), sputum, BAL (2 – 5 ml), stěr – na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, plodová voda, mateřské mléko, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Cytomegalovirus (CMV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč, likvor (min. 0,3 ml), sputum, BAL (2 – 5 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, plodová voda, mateřské mléko

495 833 866
Cytomegalovirus (CMV) – rezistence na antivirotika (gancyklovir, foscarnet, cidofovir)

nesrážlivá krev s EDTA (3 ml)

495 833 866