Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Cyklosporin A

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

Nesrážlivá krev odebraná před dávkou nebo za 2 h po dávce do zkumavek bez gelového separátoru s EDTA (v systému BD fialové víčko)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS CYSP
Dostupné statim ANO
Jednotka nmol/L
Preanalytika

Odběr v minimu před dávkou a nebo v maximu za 2 hodiny po dávce.

Interpretace

Ledviny: v minimu
125-200 nmol/l (do 3 měsíců po transplantaci)
62-125 nmol/l (udržovací terapie)
Ledviny: v maximu (za 2 h po dávce)
> 1000 nmol/l (do 3 měsíců po transplantaci)
> 700 nmol/l (udržovací terapie)

Interpretuje odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce v hemolyzátu
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dnů v hemolyzátu
Další poznámky

Poločas eliminace:
15 h (4-50 h) dospělí
9 h (3-20 h) dě ti

Přepočet µg/l na nmol/l:  µg/l x 0,83 = nmol/l