Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Citalopram

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS CITAL; CITAL-M; CITAL-M/Cl
Dostupné statim NE, v naléhavém případě po telefonické domluvě
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí 50 – 110 ng/mL
Toxicita možná od 220 ng/mL
Poměr N-desmethyl Citalopram/citalopram 0,31-0,60
Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktor přepočtu: µg/L= 3,09 nmol/L
Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry, 2018; 51(01/02): 9-62

 
Citlivost Limit kvantifikace 2,0 ng/mL