Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Ceruloplazmin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS CPL
Dostupné statim NE
Referenční intervaly
Muži
Ženy
0,15 - 0,30 g/l
0,16 - 0,45 g/l

 

Preanalytika

sérum; Li-heparin plazma

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 dní
Další poznámky

Převodní faktor:

  • g/l x 7,46 = µmol/l

Lékové interference: Intralipid způsobuje uměle vysoké výsledky.