Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Topiramát

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS TOPI
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

14,70 - 59,00 µmol/l tj. 5-20 mg/l

Preanalytika

Odběr před dávkou v ustál. stavu.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Další poznámky

Poločas eliminace: 20 - 30 h monoterapie