Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Bence Jonesova bílkovina (BJ) v moči - viz Paraprotein - typizace (imunofixace)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Biologický materiál

moč

Jednotka komentovaný nález
Další poznámky

Typizace proteinů v moči se semikvantitativním vyhodnocením. Nejedná se o kvantitativní stanovení volných lehkých řetězců (FLC) kappa nebo lambda v moči! FLC v moči nevyšetřujeme.