Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Venlafaxin

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS VENLA; VENLA-M; VENLA+M; VENLA-M/VE
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí udané jako suma venlafaxinu a O-desmethyl venlafaxinu 100 – 400 ng/mL
Poměr O-desmethylvenlafaxin/ venlafaxin 2,7-7,7
Toxicita možná od 1000 ng/mL
Hodnotí odborník.

Další poznámky

µg/L = ng/mL
Faktor přepočtu: µg/L= 3,60 nmol/L
Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62

Citlivost Limit kvantifikace 8,0 ng/mL