Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Borrelia burgdorferi sensu lato

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

likvor (optimální množství 1,5 ml), punktát (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), biopsie kůže - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 7 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru. Moče dodat do laboratoře nejdéle do 24 hod. Materiál nezamrazovat ani pro dlouhodobější uchování.

Stabilita při teplotě -20 °C žádný materiál nezamrazovat!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz DNA Borrelia burgdorferi sensu lato, průkaz chromozomální DNA, v případě potřeby průkaz plazmidové DNA
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána
Citlivost 1-2 organismy/ml, tj. 0,39 pg/ml
Specifita ověřena pro Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia valaisiana a Borrelia bissettii