Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Úsek molekulární biologie

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Hrochová Kateřina, Ing. Vedoucí úseku 495 832 767
katerina.hrochova@fnhk.cz
Beránek Martin, prof. PharmDr.,Ph.D. Zástupce vedoucího úseku 495 833 040
beranek@lfhk.cuni.cz
Řehounková Michaela, RNDr. Analytička 495 833 744
michaela.rehounkova1@fnhk.cz
Zubáňová Veronika, RNDr. Analytička 495 833 864
veronika.zubanova@fnhk.cz
Hypiusová Věra Úseková laborantka 495 833 866
Červená Martina, Mgr. Laborantka 495 833 866
Debnárová Lucie Laborantka 495 833 866
Hegerová Jaroslava, Bc. Laborantka 495 833 866
Jiruchová Zuzana, Bc. Laborantka 495 833 866
Loudová Monika Laborantka 495 833 866
Vávrová Šárka, Bc. Laborantka 495 833 866
Zemanová Kateřina Laborantka 495 833 866

Počet zobrazených pracovníků: 12