Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

F

Název metody Materiál Telefon
Fenobarbital
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Fenytoin
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Ferritin

sérum, Li-heparin nebo EDTA plasma

495 833 808
FGF 23 v plazmě (Fibroblastový růstový faktor 23)

EDTA nebo Li-heparinová plazma


Flufenazin

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Flukonazol

Sérum, plazma

  • Srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
  • Nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko)
495 833 765
Fluoxetin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Flupentixol

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Folikulostimulující hormon (FSH)

sérum, plazma

495 833 140
Fosfatáza alkalická

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Fosfatáza alkalická-kostní frakce

sérum

495 832 664
Fosfor

sérum, plazma, moč, punktát, dren

495 833 140
Fragmentační analýza FRAXA

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty 

495 833 866 (21 46)
Free β human chorionic gonadotropin (FβhCG, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Furosemid v séru

sérum


495 832 321
495 833 719