Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Troponin-T

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS TnT
Dostupné statim ANO
Jednotka ng/L
Referenční intervaly

muži: < 16 ng/L
ženy:   < 9 ng/L

změna referenčních mezí platná od 17.4.2020

Preanalytika
  • sérum;
  • K2-, K3-EDTA, Li-, Na- heparin plazma
Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky
  • Pro diagnostiku infarktu myokardu se doporučuje sledování změny koncentrace v čase (odběr při přijetí a za 3 hodiny, popř. za 1 hodinu Delta).
  • Doporučení ČSKB a Doporučení ESC (2015)