Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Růstový hormon (STH, hGH)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 380
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS STH
Dostupné statim NE
Jednotka mIU/L
Referenční intervaly

Muži:   < 9 mIU/l
Ženy:  < 24 mIU/l
 

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

Vyšetřujeme od 9. 3. 2015.