Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Likvor výpočty

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Biologický materiál výpočet
Jednotka -
Interpretace Nové výpočtové vztahy vychází z Doporučení České neurologické společnosti a České společnosti klinické biochemie

  Kvocient glukózy

 • Q glukóza = koncentrace glukózy v likvoru / koncentrace glukózy v séru

  Kvocient albuminu

 • Q glukóza = koncentrace albuminu v likvoru / koncentrace albuminu v séru

  Koeficient energetické bilance (KEB)

 • KEB = 38 – 18 (koncentrace laktátu v likvoru / koncentrace glukózy v likvoru)
 • Koeficient energetické bilance vysvětluje produkci energie ve formě ATP z glukózy aerobním i anaerobním způsobem. Za aerobních podmínek je zisk energie ve formě ATP mnohem vyšší než za podmínek anaerobních. V případě serózního či hnisavého zánětu, kdy dominuje tvorba protilátek a účinek cytotoxických T-lymfocytů je anaerobní metabolismus zvýšen, a tím je snížená tvorba ATP.
 • Jednotka: není (výpočet)
 • Referenční meze: 28 – 38, meze nastaveny pro děti starší 10 dnů – 100 let, hodnoty mohou být i záporné