Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

D

Název metody Materiál Telefon
Daptomycin
  • sérum: zkumavka bez gelu (BD s červeným víčkem)
  • plazma: EDTA, heparin
495 833 765
dasatinib

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
Dědičné metabolické poruchy (DMP)

 .


Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S)

sérum

495 833 738
Diazepam

sérum - 2 mL, moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Digoxin
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Dopamin

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

495 833 738
495 832 380
Doxazosin v séru

sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719
Draslík

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734