Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Oxazepam

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum 2 ml, lze i moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terap.rozmezí 150 - 2000 µg/l; toxic.hranice 2000 µg/l; letál. 3 - 5 mg/l.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 5 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C <1 den
Další poznámky

µg/l = ng/ml

Citlivost práh pozitivity 10 µg/l (limit kvantifikace)