Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

Q

Název metody Materiál Telefon
QF-PCR - fragmentační analýza na ABI3130/3500 (Aneuploidie chromosomů 13,18, 21 X a Y)

nativní plodová voda, nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, buňky CVS, tkáň, kostní dřeň, bukální stěr

495 833 866 (21 46)
Quetiapin + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719