Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Chrom

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 759
Biologický materiál

nesrážlivá krev, moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Cr
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L, nmol/d
Referenční intervaly
Sérum:
Krev:
Moč:
2 - 3 nmol/l
14 - 538 nmol/l
1,91-38,2 nmol/d
Preanalytika

Odběr do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu (viz Laboratorní příručka)