Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

N

Název metody Materiál Telefon
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza - izoenzymy

moč - 10 ml

495 832 380
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG)

moč - 10 ml

495 832 380
Neisseria gonorrhoeae
 • stěr – na suchém tampónu bez média,
 • moč (5-10 ml),
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Neisseria meningitidis
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • stěr - na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Neisseria meningitidis typizace
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml), stěr – na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Neuroleptika - průkaz; GC-MS, LC-MS/MS

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Neuroleptika - průkaz; HPLC

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Neuroleptika - průkaz; TLC

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Nikotin a metabolit kotinin - identifikace metodou GC-MS

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Nocardia spp.
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • abscesy, sputum, BAL,
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
non HDL Cholesterol výpočet
Norepinefrin (Noradrenalin)

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Normetanefrin

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Noroviry

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky

495 833 866
NTpro-BNP

sérum, plazma

495 833 140