Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

N

Název metody Materiál Telefon
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG)

moč - 10 mL

495 832 380
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG) - izoenzymy

moč - 10 mL

495 832 380
Neisseria gonorrhoeae
 • stěr – na suchém tampónu bez média,
 • moč (5-10 ml),
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Neisseria meningitidis
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • stěr - na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Neisseria meningitidis typizace
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml), stěr – na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Nilotinib

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
Nocardia spp.
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • abscesy, sputum, BAL,
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
non HDL Cholesterol výpočet
Norepinefrin (Noradrenalin)

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Normetanefrin

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Noroviry

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky

495 833 866
NSE (neuronspecifická enoláza)

sérum, nepoužívat plazmu 

495 833 140
NTpro-BNP

sérum, plazma

495 833 140