Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Chloridy

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Telefon 499 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, pot (viz potní test), exudát, punktát, dren

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS Cl
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

 

Sérum, Li-heparin plazma:
0-6 týdnů:
6 týdnů-1 rok:
1-15 let:
15-18 let:
>18 let: 

96-116 mmol/l

95-115 mmol/l
95-110 mmol/l
97-108 mmol/l
98-107 mmol/l
Moč (sběr za 24 hodin): 
0-6 týdnů: 
6 týdnů-1 rok: 
1-7 let: 
7-15 let: 
15-18 let: 
>18 let:

0,3 -1,4 mmol/d

2,6-16,8 mmol/d
22,0-73,0 mmol/d
51,0-131,0 mmol/d
110,0-270,0 mmol/d
110,0-250,0 mmol/d
Plná krev
<6 týdnů:
6 týdnů-1 rok: 
1 rok-15 let:
>15 let:
 
96-116 mmol/l
95-115 mmol/l
 95-110 mmol/l
 97-108 mmol/l
Likvor:

115 - 132 mmol/l

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

Preanalytika
  • sérum; plazma pouze s heparinem lithným, vše bez hemolýzy a chylozity, sérum po centrifugaci  oddělit!
  • moč sbírat bez aditiv a skladovat v lednici

 

  • Při požadavku na měření v plné krvi - dodat do laboratoře plnou nesrážlivou krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce, transport na ledu.
  • Stanovení z plné krve se provádí na acidobazických analyzátorech, nebo v režimu POCT
  • Měření POCT se provádí v plné krvi bezprostředně po odběru.
    • Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu.
    • Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.

Kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparinizované utěsněné kapiláře.
 

 

Analytika stanovení z plné krve se provádí na acidobazických analyzátorech
Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma, moč: stabilní rok; plná krev se neukládá
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma, moč: 7 dní; plná krev 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma, moč: 7 dní, plná krev 15 minut
Další poznámky

Lékové interference: Pacienti léčení chloristanem mají falešně vysoké hodnoty.