Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Volný hemoglobin v plazmě

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

plazma (heparin)

Množství 1
Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 1 hodiny
Zkratka v LIS P_vHb
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

0-25 mg/l
krevních konzervy: < 60 mg/l

Preanalytika

Odběr pouze do heparinu, event. do citrátu; nepoužívat zkumavky s K2EDTA.
Zabránit hemolýze!! Vzorky krve se nesmí posílat potrubní poštou, nutná donáška. Po přijetí okamžitě centrifugovat!

Analytika Centrifugace při 2500 ot./min., pozor na hemolýzu!!
Další poznámky

Interference: 

  • Interferuje ikterická plazma - nutno stanovit celkový bilirubin. 
  • Koncentrace bilirubinu vyšší než 60 µmol/L způsobuje falešně vysoké výsledky koncentrace volného hemoglobinu.