Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Ketokonazol

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

Sérum, plazma

  • Srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
  • Nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko)
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, STATIM po předchozí dohodě do 24 hod.
Dostupné statim NE, v naléhavém případě po telefonické domluvě
Jednotka mg/L
Preanalytika

Vzorky je třeba do laboratoře odeslat nejlépe do 1 hodiny od doby odběru.

Odběr vzorků se provádí před dávkou (cmin) nebo i jindy v rámci difer. dg. toxicity či podezření na selhání léčby.

 

Interpretace

Interpretace odborníkem.

Doporučené koncentrace v konc. minimu před dávkou: 1,0 - 3,0 (6,0) mg/L a v konc. maximu po dávce 3 - 10 (20) mg/L.

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C neuvedeno
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod