Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Bordetella spp.

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál
  • BAL, sputum, laryngální stěr na suché výtěrovce bez aditiv – vložit do sterilní zkumavky,
  • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml),
  • v případě potřeby jakýkoli materiál
Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 5 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hod. v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz DNA Bordetella spp.
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána – v případě pozitivity lze po domluvě rozlišit, zda se jedná o Bordetella pertusis
Citlivost neuvedena
Specifita genom Bordetella spp.