Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Screening VVV v I. trimestru

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky vvv - žádanka - vrozené vývojové vady ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS IT (PAPP, FHCG)
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Referenční intervaly

 

 

Preanalytika
 • Odběr by měl být proveden v I. trimestru těhotenství 10+0 až 13+ 6 (týden+den)
 • Žádanka musí obsahovat
  • datum odběru,
  • datum poslední menstruace (PM),
  • váha,
  • délka těhotenství dle UZ vyšetření,
  • datum provedení UZ
  • počet plodů.
  • v případě gravidity po IVF uveďte toto nažádance
  • v případě dárovaných oocytů uveďte věk dárkyně v době aspirace oocytů
Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace
 • Laboratoř vydává hodnoty koncentrací PAPP-A a free-β hCG.
 • Hodnocení rizika VVV programem ALPHA a konzultace výsledku genetikem se provádí na žádost gynekologa.
 • Pokud jsou uvedeny v žádance další údaje: délka NT (nuchální translucence v mm) udaná spolu s datem měření NT a jménem lékaře, který tento údaj změřil, včetně čísla licence FMF, přítomnost nosní kůstky, jsou tyto údaje zahrnuty do hodnocení rizika.
   
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C v plné krvi 8 hodin, v séru 1 den, při delším skladování zajistěte oddělení séra a jeho zamrazení
Další poznámky

Nutno uvést zda účtovat pojišťovně, či se jedná o samoplátce. Cena za vyšetření pro samoplátce ( PAPP-A 500 Kč, free-β hCG 500,- Kč, obě vyšetření dohromady 690,- Kč) je fakturována žádajícímu lékaři.