Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

S

Název metody Materiál Telefon
Salicyláty - kvantitativně

Sérum, heparinová plasma

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Salmonella

punktát, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
SARS-CoV-2

nasofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT, Univerzální transportní médium), Orofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT), TAS, BAL, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Screening VVV v I. trimestru

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Screening VVV v II. trimestru

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Sedativa, hypnotika, benzodiazepiny

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Selen (Se)

sérum, plazma

495 833 759
Sertralin

sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
SHBG (Sex hormone binding globulin)

sérum

495 832 380
Sírany v moči

 moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách

495 832 664
Sledování exprese fúzního transkriptu DEK/CAN

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker AML1-ETO

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker CBFß – MYH 11 typ A

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker NPM1 typ A, B, D

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker PML-RARa

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování MRN c KIT D816

po konzultaci s VŠ pracovníkem

495 833 865 (27 67)
Sodík

sérum, plná krev, moč, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 (sFlt-1, marker preeklampsie)

 sérum

495 833 140
Somatické mutace v genu TP53

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Spektrofotometrie likvoru

likvor

495 833 140
Spinální muskulární atrofie typu1 (průkaz homozygotní delece v exonu 7 genu SMN-1)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (27 67)
Spinální svalová atrofie

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Staphylococcus aureus

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Stiripentol

 sérum

495 833 765
Streptococcus agalactiae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pneumoniae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pyogenes

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), punktát, stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus suis

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5-10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Superoxiddismutáza (SOD)

nesrážlivá krev

 

495 833 735
Syndrom fragilního chromozomu X (FRAXA)

nesrážlivá periferní krev v EDTA, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (32 97)