Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

S

Název metody Materiál Telefon
Salicyláty - semikvantitativně

 sérum

495 832 321
495 833 719
495 833 817
Salmonella

punktát, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Screening VVV v I. trimestru

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Screening VVV v II. trimestru

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Sekvenace exonu genu (nejčastěji úseku genu BRCA1, 2, PMP22, DHCR7, GJB2, Phox2B, RunX2, SHOX, SOX2, KAT6B)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Sekvenační analýza

po konzultaci s VŠ pracovníkem

495 833 866 (27 67
334 8)
Selen (Se)

sérum, plazma

495 833 759
SHBG (Sex hormone binding globulin)

sérum

495 832 380
Sledování exprese fúzního transkriptu DEK/CAN

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker AML1-ETO

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker CBFß – MYH 11 typ A

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker PML-RARa

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování MRN c KIT D816

po konzultaci s VŠ pracovníkem

495 833 865 (27 67)
Sodík

sérum, plná krev, moč, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 (sFlt-1, marker preeklampsie)

 sérum

495 833 140
Somatické mutace v genu TP53

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Spektrofotometrie likvoru

likvor

495 833 140
Spinální muskulární atrofie typu1 (průkaz homozygotní delece v exonu 7 genu SMN-1)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (27 67)
Spinální svalová atrofie

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Staphylococcus aureus

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Stiripentol

 sérum

495 833 765
Streptococcus agalactiae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pneumoniae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pyogenes

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), punktát, stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus suis

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5-10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Superoxiddismutáza (SOD)

nesrážlivá krev

 

495 833 735
Syndrom fragilního chromozomu X

nesrážlivá periferní krev v EDTA, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)