Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Porfyrie celkové v moči

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: dědičně metabolických poruch
Telefon 495 833 744
495 832 380
Biologický materiál moč - 5 ml
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
DMP - žádanka pro vyšetření dědičných metabolických poruch ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS PORF
Dostupné statim NE
Jednotka µg/mmol kreatininu
Referenční intervaly 0 - 20 µg/mmol kreatininu
Preanalytika Materiál musí být chráněn před světlem, porfyriny jsou na světle nestabilní, rozkládají se. Na žádanku je třeba požadavek ručně dopsat
Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky Stanovení celkových porfyrií lze doplnit o stanovení hmotnostní koncentrace porfobilinogenu a kyseliny 5-aminolevulové

Přítomnost penicilinu a urobilinogenu ve vzorku interferuje. Seznam zakázaných a dovolených léků u akutních porfyrií www.uq.edu.au/porphyria