Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - 5-aminolevulová kyselina

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: speciální
Biologický materiál

 moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS 5-ALEV
Dostupné statim NE
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

 < 4,5 mg/l

Stabilita při teplotě -20 °C 4 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

V případě patologického (nebo suspektně patologického) nálezu je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem, popř. je třeba konfirmace nálezu – Hepatologická laboratoř  ÚLBLD 1.LF a VFN Praha