Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Testosteron volný

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 833 141
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS VOTE
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly
muži  52,00 - 173,50 pmol/L
ženy 0 - 14,60 pmol/L

POZOR: změna referenčních mezí v důsledku změny metodiky vyšetření

Preanalytika

Ke stanovení nelze použít hemolytická nebo lipemická séra.

Analytika Nedoporučuje se opakované zamražování a rozmrazování séra. Ke stanovení nelze použít hemolytická séra.
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Další poznámky

ng/l x 3,47 = pmol/l