Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Helicobacter pylori

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: speciální
Telefon 495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

dech

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 týdny
Zkratka v LIS HP
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Vlastní dechový test s 13C ureou k diagnostice infekce Helicobacter pylori se provádí v ordinaci lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou potom odeslány do laboratoře.

Interpretace

Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C nezamrazovat!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C neuchovávat!!
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 měsíce
Další poznámky

vzorky uchovávat pouze při laboratorní teplotě

Vyšetření POZASTAVENO z důvodu dlouhodobého řešení závady přístroje (aktualizováno 9.8.2019)

Forma výsledku hodnocení slovně negativní, pozitivní