Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

P

Název metody Materiál Telefon
P1NP - celkový aminoterminální propeptid kolagenu typu 1

sérum, plasma (srážlivá krev včetně zkumavek s gelem, plasma Li-heparin)

495 833 140
Paracetamol

sérum / plazma (2 ml), moč (2 ml)

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Paraprotein kvantitativně

sérum, moč

495 833 659
Paraprotein - typizace (imunofixace)

sérum, moč

495 833 659
Parathormon (1-84 PTH)

plazma, sérum

495 833 738
Parvovirus B19

kostní dřeň - sterilní zkumavka bez aditiv (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), plodová voda

495 833 866
pCO2

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

496 833 140
495 833 709
495 833 734
Perampanel

Nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA nebo srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu

495 833 765
pH

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

497 833 140
495 833 709
495 833 734
Piperacilin

 krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum

495 833 765
Pneumocystis jiroveci (dříve carinii)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml)

495 833 866
pO2

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Polymorfismy v genech CYP2C9 a VKORC1

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Poměr volných lehkých řetězců K/L

sérum

495 833 735
Porfobilinogen

moč - 5 ml

495 833 744
495 832 380
Porfyrie celkové v moči

moč - 5 ml

495 833 744
495 832 380
Posakonazol (synonymum Noxafil)

sérum, plazma

 • srážlivá žilní krev (do zkumavek bez gelu, červené víčko)
 • nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko) 
495 833 765
Potní test

pot získaný po stimulaci pilokarpinovou iontoforézou

495 832 664
Prader-Willi syndrom, Angelmanův syndrom (Změny v metylaci genů SNRPN a NDN - Metylačně specifická MLPA)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Prealbumin

sérum, plazma

495 833 140
Pregabalin

sérum

495 833 765
Primidon

sérum

495 833 765
Progesteron

sérum, plazma

495 833 140
Prokalcitonin

sérum, plazma

495 833 140
Prolaktin

sérum,
plazma:

 • Li+heparinizovaná
 • K2EDTA
 • K3EDTA
495 833 140
Prostatický specifický antigen celkový (PSA)

sérum, plazma (Li-heparin, K2-, K3EDTA)

495 833 140
Prostatický specifický antigen volný (PSAV)

 sérum, plazma

495 833 140
Protilátky proti peroxidáze štítné žlázy (anti-TPO)
 • sérum;
 • Li-heparinizovaná plazma
495 833 808
Protilátky proti thyreoglobulinu (anti-Tg)
 • sérum;
 • K2 a K3-EDTA plazma
495 833 808
Protilátky proti TSH receptoru (anti-TSHR, TRAK)

sérum

495 833 808
Průkaz bakteriální DNA; v případě pozitivity identifikace druhu sekvenační analýzou

likvor (min. 0,3 ml), punktát, abscesy, plodová voda, tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Průkaz fungální DNA; v případě pozitivity identifikace druhu sekvenční analýzou

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min.3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Průkaz interních tandemových duplikací (ITD) v genu FLT3

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Průkaz mutace W515L/K v genu MPL
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
 • kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Průkaz mutací v genu NPM1 (nukleophosmin) – exon 12

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Průkaz známé látky (konfirmace)

 sérum / plazma - 2 ml; moč 5 mL; žaludeční obsah; ostatní materiály možné po předchozí domluvě

495 832 321
495 833 817
495 833 719
PSA screening

 sérum


Pyroglobuliny

sérum

495 833 659