Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Trazodon

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS TRAZ
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí 700 – 1000 ng/mL
Toxicita možná od 1200 ng/mL
Hodnotí odborník

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL
Faktor přepočtu: µg/L= 2,69 nmol/L
Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62

Citlivost Limit kvantifikace 16,0 ng/mL