Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

M

Název metody Materiál Telefon
M-komponenta (kvantifikace) - viz. paraprotein kvantitativně

sérum, moč

495 833 659
M-komponenta (typizace imunofixací) - viz paraprotein typizace

sérum, moč

495 833 659
Malondialdehyd (MDA)

sérum

495 832 664
Mangan (Mn)

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Měď (Cu)

sérum, moč, jaterní tkáň

495 833 759
Meropenem

krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum 

495 833 765
Metabolity kokainu - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Metanefrin

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Metanol (viz Těkavé látky plynovou chromatografií)

sérum, plazma: 2 ml
srážlivá krev bez gelu: 5 ml
jiný biologický materiál - moč, orgány
 

495 833 765
Metapneumovirus (hMPV)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Methemoglobin

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
Methotrexát

sérum

  • odběry krve do zkumavek bez gelu a potažených silikonem a mikronizovaným oxidem křemičitým jako aktivátorem koagula (v systému BD s červeným víčkem).

plazma

  • odběr do zkumavek bez gelového separátoru (do K2EDTA, sodné soli heparinu nebo lithiové soli heparinu
495 833 765
Metoprolol v séru

sérum 2 ml

495 832 321
495 833 719
Midazolam

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Mirtazapin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
MLPA – fragmentační analýza

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty, bukální stěr

495 833 866 (21 46)
Moč - analýza chemicky a mikroskopicky

moč

495 833 709
495 833 734
Moč chemicky

moč

495 833 734
495 832 294
Močové konkrementy

konkrement

495 833 735
Močovina

sérum, plazma, moč

495 833 140
Molekulárně genetické vyšetření rozsáhlých změn vybraných genů metodou digitalMLPA

nesrážlivá krev periferní v EDTA

495 833 866 (21 46)
Molekulárně genetické vyšetření vybraných genů asociovaných s hereditární nesyndromovou ztrátou sluchu a hluchoty

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , nativní a kultivované amniocyty, nativní a kultivované choriocyty, tkáně produktu koncepce

495 833 865 (32 97)
Molekulárně genetické vyšetření vybraných genů asociovaných s onemocněním patřící do skupiny RASopatií

nesrážlivá periferní krev v EDTA  (2-5 ml), nativní a kultivované amniocyty, nativní a kultivované choriocyty, tkáně produktu koncepce

495 833 865 (32 97)
Mutace C677T v genu pro MTHFR metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní


 

495 833 866 (30 40)
Mutace D816V v genu ckit metodou specifické real-time PCR

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Mutace G1691A Leiden v genu pro FV krevního srážení metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace G20210A v genu pro FII krevního srážení metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace L265P v genu MYD88 metodou specifické real-time PCR

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Mutace v HFE genu (C282Y, H63D, S65C) metodou Real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace v JAK2 genu (V617F) - kvantifikace

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo případně lze použít vzorek kostní dřeně

495 833 865 (24 29)
Mutace v JAK2 genu – V617F (průkaz)

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Mutace v TPMT genu (TPMT*2, *3A, *3B, *3C) metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutační analýza ABL1 kinázové domény

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň 3 ml

495 833 865 (24 29)
Mycobacterium spp.

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mycobacterium spp. – identifikace kmene, M-GIT

kmen, M-GIT

495 833 866
Mycobacterium TBC komplex

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mycoplasma pneumoniae

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml)

495 833 866
Myoglobin

sérum, plazma, moč

495 833 140